recepcja@grumed.pl+48 56 643 00 00+48 505 400 938

dr Magdalena Hilger

Magdalena Hilger – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, a w 2014 roku w dziedzinie endokrynologii. Doświadczenie zdobywała w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Do 2016 roku pracowała w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, w Poradni Endokrynologicznej i Diabetologicznej dla Dzieci oraz Poradni Endokrynologicznej dla Dorosłych.
Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.